اسکاج طرح توت فرنگی

  • 19 مهر 95
  • 7735 بار مشاهده شده
  • از 52 رأی
اسکاج طرح توت فرنگی
آموزش کامل اسکاج طرح توت فرنگی وسایل لازم کاموای سوزنی اکلیل تاب قلاب شماره 3 طرز بافت ابتدا 8 زنجیره زده گرد کرده سه زنجیره بزنید (برای شروع هر رج سه زنجیره بزنید )این سه زنجیره را مثل یک پایه بلند در نظر می گیریم .19 پایه بلند در حلقه می زنیم که با آن سه زنجیره، 20 پایه بلند شود این رج تمام شد ، گرد می کنیم رج بعد را با سه زنجیره شروع می کنیم در نزدیک ترین خانه به این سه زنجیره یک پایه بلند می زنیم (که این می شود یک اضافه کردن ) حالا در خانه های بعدی در هر خانه یک پایه بلند می زنیم ( بدون اینکه بینش زنجیره بزنیم ) به خانه دهم که رسیدیم توی خانه دهم دو تا پایه بلند می زنیم ( این هم می شود یک اضافه کردن ) و خانه های بعدی را در هر خانه یک دانه اضافه می کنیم تا آخر رج و گرد می کنیم پس در هر رج از دو جا اضافه می کنیم هر رج با سه زنجیره شروع می شود و ودر نزدیک ترین خانه یک پایه بلند می زنیم و بقیه خانه ها را یک پایه بلند می زنیم وقتی رسیدیم به جایی که در رج قبل اضافه کردیم ما بین دو پایه قبلی دو تا پایه می زنیم همین طور ادامه می دهیم تا حدودا 7الی 8 سانت ببافیم مثل رج های قبل سه زنجیره می زنیم و یک پایه بلند در نزدیک ترین خانه اما این بار کاموای سبز را دست گرفتهو یک پایه بلند با سبز در خانه بعدی می زنیم حالا دو رشته کاموا در دست داریم با همان رنگی که توت فرنگی را بافتیم دو پایه بلند یک پایه بلند سبز و همین طور ادامه می دهیم تا این رج تمام شود رج بعد برعکس می شود دو تا پایه بلندسبز می زنیم یک پایه بلند رنگ توت فرنگی تا آخر رج .رج بعد کاموایی که رنگ توت فرنگی است را بریده و گره می زنیم که درنره .و با کاموای سبز ادامه داده و در هر خانه یک پایه بلند می زنیم تا آخر رج .رج بعد دو تا پایه ببند می زنیم .یک خانه را جا می گذاریم این کار را همین طور تکرار می کنیم که فقط یک سوراخ کوچک باقی بماند حالا ده تا زنجیره با همان کاموای سبز زده و با یک پایه کوتاه به اسکاج وصل می کنیم و کاموا را کمی بلند تر می چینیم و اضافه کاموا را در بافت مخفی می کنیم که یک حلقه ایجاد شود.

هنوز نظری در این مورد درج نشده است.

تعداد کاراکتر مجاز 300 کاراکتر می باشد.تا الان کاراکتر وارد نموده اید.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA code