• غم را زمین بگذار
  • غم را زمین بگذار

    فکر کردن به مشکلات زندگی مهم است، اما مهم تر آن است که در پایان هر روز و پیش از خواب، آنها را زمین بگذارید. اگر بیشتر از آن نگه شان دارید ... ...

  • 5 راه چیره دست شدن در هنر مذاکره
  • 5 راه چیره دست شدن در هنر مذاکره

    در مذاکره هیچ یک از دو طرف ستاره یا قهرمان بازی نیست. مذاکره در شرایط نسبتا برابری پیش می رود (یا باید پیش برود). چون طرفین مذاکره می خواهند پیروز شوند، بهترین راه برای در پیش گرفتن چیست؟ در اینجا 5 گام مؤثر برای این منظور را بررسی می کنیم. ...

1panjareh یک پنجره

یک پنجره برای ایجاد یک نگاه نو و تجربه ای تازه در زندگی؛ مطالب این سایت موضوعات مختلف زندگی از معرفی نام مناسب برای کودکان گرفته تا کارآفرینی، از آموزش مهارت های لازم برای حفظ سلامتی و تندرستی جسم گرفته تا ایجاد حس خوب به کمک نگاه تازه به زندگی را در بر می گیرد.